Indeklima
Der har i lang tid været talt om indeklima og hvordan man skulle definere og måle det.
 
Vi har alle hørt om at der skulle være et bedre indeklima i gamle huse. Årsagen er ganske enkelt at gamle huse ofte var utætte, hvilket så giver et godt luftskifte.

En anden ting der også tales om er de materialer der dengang blev anvendt. Det gennemgående materiale var mursten, enten som massiv mur, eller som hul mur. Både for- og bagmur var bygget af mursten. Mursten er jo et meget gammelt og afprøvet byggemateriale, med en stor tradition bag sig.
 
Nye huse bygges af beton i bagmuren, eller gipsplader på et lægteskellet. I dag og fremover vil mange huse på grund af kravene til at mindske energitabet, blive opført i lette trækonstruktioner, med vindspærre, isolering og dampspærre.
 
Da en familie på 4 udskiller ca. 10 liter vand i døgnet, skal dette vand ud af husene. Derfor stiller lovgivningen krav til udluftningen, der så er nødt til at være effektiv, da dampspærren lukker al fugt inde.
Der arbejdes for tiden på dokumentation af en dampbremse i stedet for en dampspærre. Det lyder som en god ide, forudsat at man kan dokumentere, at den fugt der trænger igennem dampbremsen ikke skader konstruktionerne.
 
Som alternativ arbejdes med at udvikle sandwichkonstruktioner i et stenmateriale. De findes rent faktisk allerede på markedet, dog i relativt tykke udgaver. Dette for at kunne overholde kravene til energitabet.
 
Denne udvikling er positiv, primært fordi man helt undgår dampspærren. Materialerne er diffusionsåbne, hvilket igen betyder at muren kan ”ånde”, netop som i gamle murstenshuse og at man igen kan begynde at tale om indeklima-kvaliteter som i gamle murstenshuse. Arkitekt, cand.arch. Jesper Staun
Langelunden 1
2990 Nivå
 
Tlf:     45 56 65 00