Energibesparelser
Mit første energispareprojekt blev udført i 1979. Det drejede sig om et samarbejde med Hillerød Kommune, der sammen med idrætsforeningen FIF opførte et 400 m2 stort klubhus, med baderum, omklædningsfaciliteter, klublokaler mv.
 
Der blev etableret et stort varmepumpeanlæg, med slanger lagt under fodboldbanerne. Det er så løbende blevet kontrolleret og anlægget fungerer stadig til alles tilfredshed.
 
I de sidste 10 år er projekterne blevet stadig mere energivenlige. I 2010 kom der et nyt bygningsreglement, kaldet BR10. Det foreskriver hvor meget energi en bygning må bruge. Det bliver så strammet i 2015 og i 2020.
 
I praksis betyder det at solindfald gennem vinduer kan medregnes i energiberegningerne, ligesom huset orientering mod verdenshjørnerne er vigtig når man planlægger.
 
Hele energisektoren udvikler sig voldsomt i disse år. Hver dag noget nyt. Jeg har nøje fulgt udviklingen, og igen så sent som juni 2011 været på kursus i emnet.
 
Flere af mine nye projekter planlægges med varmepumper som eneste energikilde, selvfølgelig undtaget elektricitet. Arkitekt, cand.arch. Jesper Staun
Langelunden 1
2990 Nivå
 
Tlf:     45 56 65 00