Bygherrerådgivning
Her har du en bred vifte af muligheder for at sikre dit projekt.
 
Det er væsentligt billigere at søge hjælp før problemerne opstår, end efter. 
Tvister er langvarige, dyre og opslidende.
 
 • Er indretningen fornuftig?
 • Er forudsætningerne for et seriøst håndværkertilbud til stede?
 • Er prisen rigtig?
 • Har tilbuddet det rette indhold?
 • Hvordan er din retstilstand ved problemer?
 • Er betalingsplanen i orden?
 • Ønsker du kvalitetssikring?
 • Er forsinkelsen af byggeriet acceptabel?
 • Hvorfor får jeg afslag på mit byggeandragende?
 • Kender du Bygningsreglementet?
 • Hvad med Lokalplanen?
 • Hvordan skal arealerne beregnes?
 • Ønsker du byggestyring?
 • Eller ønsker du bare et godt råd?
   

Bygherreskitser Et konkret eksempel (klik her)


Byggestyrelsen skriver:

Brug af byggerådgivere

Udover at hjælpe dig med at forløse dine ideer og planer kan rådgiveren være med til at sikre, at opgaven løses bedst muligt rent byggeteknisk, og at du overholder de nødvendige love og regler.
Den uvildige rådgiver er ansvarlig over for dig og kan derfor hjælpe dig med at sikre, at den udførende part, altså håndværkeren eller entreprenøren, løser sin opgave som aftalt.

Køb den rådgivning du ønsker:

Det er op til dig, hvordan og hvor meget du vil gøre brug af din rådgiver. Er der f.eks. tale om en arkitekt, der skal hjælpe dig med en ombygning, kan du vælge at nøjes med at få hjælp til at skitsere en løsning i hovedtræk og evt. tale med kommunen, og så kan du derefter selv overtage det videre forløb.

Du kan også vælge totalrådgivning, altså købe "hele pakken", hvor arkitekten er med fra den første idé, over projektering, indhentning af tilbud, byggestyring og frem til udfærdigelse af det endelige byggeregnskab.

Rådgiverens honorar bestemmes af opgavens størrelse og karakter og kan fastsættes som en procentdel af byggesummen, efter tilbud eller beregnes efter tid, der er brugt.

 
Min bemærkning:
Få dig et tilbud…….!
Arkitekt, cand.arch. Jesper Staun
Langelunden 1
2990 Nivå
 
Tlf:     45 56 65 00